Historia

Tidig historia

Liepãja grundades av fiskare och deras familjer på 1200-talet vid floden Liva och byn antog först samma namn som floden. Byn Liva fick sitt namn Liepãja på 1500- eller 1600-talet. De lärda tvistar än i dag om när namnbytet ägde rum.

Liepãja lydde från början under Tyskland. Tyskarna hade tidigt upprättat handelsstationen i Liepãja och på 1400-talet var floden Liva en del av den viktiga handelsrutten mellan Amsterdam och Moskva.

Under det livländska kriget i början av 1600-talet förstörde svenskarna byn och en kort tid efter det fick Liepãja statsrättigheter.

I början av 1700-talet var det dags igen. Svenskarna, med Karl XII i spetsen, klampade in i Liepãja eftersom Liepãja hade en viktig hamn. Efter kriget hamnade staden under polskt styre och slutet av samma århundrade annekterades Liepãja av det ryska imperiet.

Under det ryska styret på 1800-talet hade Liepãja en hög tillväxt och befolkningsmängden ökade drastiskt. Liepãjas strategiska läge vid Östersjön hade gjort staden till en viktig handelsport och de vackra stränderna lockade semesterfirare.

Modern historia

Efter första världskriget blev Lettland självständigt och Liepãja var en del av Lettland. Men i slutet av andra världskriget blev Lijepaja tillsammans med övriga Lettland ockuperat av Sovjetunionen och 10 000-tals letter massdeporterades till Sibirien av Josef Stalin.

Under ockupationen strömmade sovjetiska militärer in i Liepãja och utgjorde snart en tredjedel av stadsbefolkningen. Sovjet anlade en flottbas och byggde ett magasin för förvaring av kärnvapen. Lijepala blev en sluten stad. Till och med lettiska invånare från de närliggande byarna behövde specialtillstånd för att få lov att ta sig in i staden.

Den 11 mars 1990 under Sovjetunionens sönderfall deklarerade Litauen sin självständighet. Det skulle ta 1 ½ år innan Sovjet erkände Litauen. Året efter det upplöstes Sovjetunionen officiellt.  1994 lämnade de tidigare sovjetiska militärerna Liepãja.

Booking.com